Инновациялық қызметтер

БИЗНЕС ТАЛДАУ

Деректерді жинау және талдау, деректерді өңдеу үшін математикалық модельдерді әзірлеу және енгізу және бизнес-процестерде болжамдарды құру.

ИНТЕРНЕТ ЗАТТАРДЫҢ IoT, СКУД

(қолжетімділікті бақылау және басқару жүйесі)

Кіріктірілген электроникасы, бергіштері, сенсорлары және желіге қосылуы бар физикалық объектілер арасында зияткерлік кеңістік құру, деректерді жинау және алмасу. Бұл ақылды үйлер, ақылды қалалар, зияткерлік желілер, зияткерлік кәсіпорындар мен зияткерлік өндіріс.

Ірі, шағын және орта кәсіпорындардың қауіпсіздік жүйелері үшін қазіргі заманғы шешімдер, объектіге бөгде адамдардың кіруін шектеу, сондай-ақ әрбір қызметкердің жұмыстан шығу және кету уақытын есепке ала отырып, кәсіпорын қызметкерлерінің аумағы бойынша қозғалуын бақылау, немесе анағұрлым қарапайым міндеттерді шешу. Әртүрлі салаларда жұмыс істейтін мемлекеттік және коммерциялық объектілерде қолданылады.

BLOCKCHAIN

Ақпараттың тізбекті блоктарын таратумен Blockchain технологиясы негізінде ақпараттық жүйелерді әзірлеу.

КӨЛІКТІ ДИСПЕТЧЕРЛЕНДІРУ

Жұмыстың тиімділігіне қол жеткізу үшін көлікті басқаруды жедел бақылауды және үйлестіруді қамтамасыз ету.

Артықшылықтары

Материалдар мен энергияға жұмсалатын шығыстарды төмендету

Ақау санының азаюы

Сынулардың аз саны есебінен өндірістің сенімділігін арттыру

Бизнес процестерді оңтайландыру

Бұрын мүмкін болмаған тәсілдермен сатылымдарды және пайданы арттыру, клиенттердің жүріс-тұрысын бақылау және болжамдау. Бұл тіпті болашақ нәтижелерді болжмдауға мүмкіндік береді

Компания автопаркінің жай-күйін бақылауды қамтамасыз ету

Кәсіпорынның көлік кешені жұмысының техникалық және экономикалық тиімділігі

Тасымалданатын жүктерді толық сақтаулы күйінде уақтылы жеткізу

Жол қозғалысының барлық қатысушыларының қауіпсіздігі

Қолдану саласы

БИЗНЕС ТАЛДАУ

 

ӨНДІРІС

Жұмыс процестерін оңтайландыру, шикізат көлемін қысқарту, энергияны үнемдеу. Өнімділікті арттыру.

ЛОГИСТИКА

Көлік құралдарын қадағалау, оңтайлы маршруттарды құру, бұзылуларды және т.б. болжау.

ҚОЙМА

Тауардың қалдықтары мен қозғалысын болжау. Белгілі бір орындарда жақсы сатылатын жүктердің, тауарлардың кідіруін анықтау және т.с.с.

РИТЕЙЛ

Бейілділік бағдарламалары.

АҚЫЛДЫ ҮЙЛЕР МЕН ҚАЛАЛАР

Электр энергиясын беруді, трафик қозғалысын есептеу, ТКШ және т. б. жүйелеріне техникалық қызмет көрсету болжамы.

ИНТЕРНЕТ ЗАТТАРДЫҢ IoT, СКУД

 

МЕДИЦИНА

Пациенттің өмірлік маңызды функцияларын қашықтықтан мониторингілеу. Медициналық жабдықтарды пайдалану мониторингі және қадағалау.

ӨНДІРІС

Жұмыс процестерін оңтайландыру, өндірістік және клиенттік жабдықтардың мониторингі, энергияны үнемдеу. Өнімділікті арттыру.

ЛОГИСТИКА

Нақты уақыт режимінде көлік құралдарын қадағалау, олардың пайдаланылуын бақылау. Логистиканы жақсарту, жеткізу маршруттарын оңтайландыру, өнімділікті бақылау және т. б.

ҚОЙМА

Тауар қалдықтарын автоматты түрде бақылау. Белгілі бір орындарда жақсы сатылатын жүктердің, тауарлардың кідіруін анықтау және т.с.с.

АҚЫЛДЫ ҮЙЛЕР МЕН ҚАЛАЛАР

Энергияны үнемдеу және тұрақтылық, жолдағы трафик мониторингі, активтерге техникалық қызмет көрсету қажеттілігін болжау.

BLOCKCHAIN

ДЕРЕКТЕР БАЗАСЫН ТІРКЕУ және САҚТАУ

Меншік құқығын тіркеу, нотариалдық мәмілелер, дауыс беру, АХАЖ.

МЕДИЦИНА

Медициналық карталардың деректер базасын құру.

ҚАРЖЫ

Қаржылық мәмілелерді тіркеу, төлем жүйесі, электрондық кепілдіктер.

ЛОГИСТИКА

Тауарлардың орын ауысуын қадағалау.  Жөнелтуді өңдеу уақыты туралы, оның жолдағы әрбір нүктеге келіп түскен күні туралы ақпаратты орналастыру және зерделеу.

ТАУАРЛАРДЫҢ ШЫҒАРЫЛҒАН ЖЕРІН БАҚЫЛАУ 

Өндірушіден сатып алушыға дейінгі тауар жолының әрбір кезеңінде ақпаратты қадағалау (тауардың шынайылығы, балғындығы және т.б.).

Көлікті диспетчерлендіру

 

ӨНЕРКӘСІП, АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ

Жобаларды автоматтандырылған басқару модулі бар арнайы көлікті мониторингілеу және диспетчерлендіру бойынша автоматтандырылған жүйені құру.